EKO sklad subvencije v letu 2014

Tudi v letu 2014 Eko Sklad Slovenije podeljuje nepovratne financne spodbude in ugodno kreditiranje obcanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti za stanovanjske in vecstanovanjske stavbe. Med ukrepi, ki se subvencionirajo in kreditirajo, je tudi toplotna izolacija fasade.

Kriteriji za subvencijo in kredit:

1. Pravica do nepovratne financne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predracuna izvajalca naložbe za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 15 cm toplotne izolacije, pri cemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša najvec ? = 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, ce je izkazano razmerje ?/d = 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (?).

2. V primeru, da je na eno ali dvostanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, katere toplotna prevodnost znaša najvec ? = 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede to naložbo z dodatno toplotno izolacijo v razliki do najmanj 15 cm izolacijskega materiala. Predložiti mora fotografije, posnete z merilnim trakom, iz katerih bo jasno razvidna debelina že vgrajenega izolacijskega materiala.

3. Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnicno soglasje ETAG 004. Vsi sistemi JUBIZOL imajo ustrezno tehnicno soglasje ETAG 004.

4. Nepovratna financna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna financna spodbuda ne more biti dodeljena.

5. Priznani stroški vkljucujejo:

  • nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
  • nakup in vgradnjo toplotne izolacije cokla;
  • postavitev gradbenega odra;
  • odstranitev ali izravnavo obstojecega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic;
  • obdelavo špalet;
  • nakup in vgradnjo okenskih polic.

Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci poišcite na spletni strani Eko sklada.

  • Javni poziv 24SUB-OB14; Nepovratne financne spodbude obcanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti stanovanjskih stavb
  • Javni poziv 25SUB-OB14; Nepovratne financne spodbude obcanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti vecstanovanjskih stavb
  • Javni poziv 50PO13; Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov – podaljšan do 30.6.2014!
  • Javni poziv 49OB13; Kreditiranje okoljskih naložb obcanov – podaljšan do 31.5.2014!

V gradbenem podjetju Glamur d.o.o. fasadne sloje delamo z Jubovimi sistemi in barvami, zato vam pripravimo vso potrebno dokumentacijo za subvencije in kreditiranje Eko sklada za leto 2014 in vam dela tudi izvedemo. Z veseljem vam naredimo ponudbo. Le kontaktirajte nas.

Vir: www.jub.si in www.ekosklad.si.

0

Add a Comment