Najvec stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statisticni regiji

Pogledali smo zacasne podatke Statisticnega urada Slovenije za tretje cetrtletje 2013 in ugotovili, da je bilo v tem obdobju število nacrtovanih gradenj stavb skoraj enako kot v tretjem cetrtletju 2012. Letos je bilo izdanih 843 dovoljenj za gradnjo stavb.

Nacrtovanih za skoraj 2 % manj stanovanj

Z izdajo gradbenih dovoljenj v tretjem cetrtletju 2013 je bila predvidena gradnja 771 stanovanj, to je za skoraj 2 % manj kot v tretjem cetrletju 2012; skoraj vsa nacrtovana stanovanja (99,6 % vseh) bodo zgrajena v stanovanjskih stavbah. Vecina nacrtovanih stanovanj bo v novih stavbah – novogradnjah (99,2 %). 81 % nacrtovanih stanovanj bo v enostanovanjskih stavbah, 19 % pa v vecstanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprecno 167 m2, v vecstanovanjskih stavbah pa povprecno 91 m2.

Najvec stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statisticni regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v tretjem cetrtletju 2013, je bilo nacrtovanih najvec stanovanj v osrednjeslovenski statisticni regiji (258 ali skoraj 34 % vseh), potem v podravski statisticni regiji (116 ali 15 % vseh) in v savinjski statisticni regiji (102 stanovanji ali okoli 13 % vseh). V drugih statisticnih regijah je bilo nacrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v zasavski statisticni regiji, le 5.

Podatki so optimisticni, zimski cas ravno pravšnji za korenite priprave, spomladi gremo tako s polno paro naprej. Le kontaktirajte nas in dogovorili se bomo za sestanek.

0

Add a Comment