Nepovratna sredstva Eko sklada letos že pošla, v letu 2015 si obetajo vec denarja

Eko sklad je v petek zakljucil javna poziva za nepovratne financne spodbude obcanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti stanovanjskih in vecstanovanjskih stavb. Obcani lahko nove pozive pricakujejo v drugi polovici januarja 2015, Eko sklad pa si zaradi novega energetskega zakona (EZ-1) obeta vec denarja.

Za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti stanovanjskih in vecstanovanjskih stavb je bilo letos pri Eko skladu na voljo 21 milijonov evrov, že sredi maja pa je sklad porabil vseh 700.000 evrov, ki so bili namenjeni sofinanciranju gradnje ali nakupa pasivne oziroma skoraj nic energijske stavbe in sofinanciranju nakupa stanovanja v tri- in vecstanovanjski stavbi. Zdaj sta se javna poziva zakljucila v celoti.

Eko sklad je letos prejel 9000 vlog, od tega so jih 3000 že rešili. Preostanek leta bodo tako namenili obdelavi vlog, ob tem, da je cakalna doba 90 dni. V primeru stanovanjskih stavb so najvec vlog dobili za vgradnjo vseh vrst toplotnih crpalk, fasade in stavbno pohištvo in zamenjavo kotlov na lesno biomaso, v primeru vecstanovanjskih stavb pa vecinoma za toplotne ovoje, nekaj malega za prezracevanje.

Letos dodatnega denarja za nepovratna sredstva ni pricakovati, ceprav je ministrstvo za kmetijstvo in okolje iz podnebnega sklada dolžno še okoli tri milijone evrov. Kako bo s tem denarjem, bo znano konec leta.

Denar velikih zavezancev Eko skladu

Nova javna poziva lahko pricakujemo v drugi polovici januarja naslednjega leta. Je pa odvisno tudi od ministrstev – letos so na primer zaradi podnebnega sklada z objavo pozivov cakali skoraj do konca februarja. Poleg tega si na Eko skladu zaradi EZ-1 prihodnje leto obetajo vec denarja. Tudi zato, ker bodo zdaj veliki zavezanci denar, ki ga bodo zbrali s prispevkom k ceni energije oziroma goriv, nakazovali Eko skladu.

Eko sklad si je sicer za naslednje leto postavil dva cilja – da bo denarja dovolj za celo leto in da bi obnovili aktivnosti glede energetske sanacije stavb, namenjenih vzgoji in izobraževanju.

Povzeto po: http://www.energijadoma.si/novice/nepovratna-sredstva-eko-sklada-letos-ze-posla-v-letu-2015-si#.VB8XOOf1VIg

0

Add a Comment