Sejem Dom 2014 je obiskalo 55.000 ljudi

Zakljucil se je že 53. mednarodni sejem DOM. Odzivi razstavljavcev, letos se je na 24.000 kvadratnih metrih predstavljalo 585 podjetij iz 33 držav, in obiskovalcev so bili zelo pozitivni. Izpricujejo dejstvo, da je najvecji specializirani sejem graditeljstva ne le pri nas, ampak tudi v sosednjih regijah dobro umešcena prireditev in zagotovo vredna vse pozornosti za tiste, ki nacrtujejo sejemski nastop, predvsem pa za potencialne obiskovalce, ki jih zanima karkoli v zvezi z gradnjo, varcevalnimi energetskimi svetovanji ipd. Sejem je v ...

Vec ?
0

Brezplacno predavanje o subvencijah Eko sklada

Že vec let nas država preko Eko sklada z nepovratnimi spodbudami in ugodnimi posojili spodbuja k ucinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije. Za nepovratne subvencije je letno predvidenih okrog 14 mio € in zaradi velikega zanimanja sredstev kmalu zmanjka. Letošnji razpis prinaša nekaj sprememb, saj bo država podprla samo tiste, ki so na podrocju URE in OVE pripravljeni narediti nekaj vec.

Izkušen energetski svetovalec Simon Brlek bo na predavanju pozornost posvetil naslednjim temam:

  • pregled letošnjega razpisa (ukrepi za zagotavljanje ucinkovite ...
Vec ?
0

Sejem Dom že cez mesec dni

Sejem Dom je najvecja specializirana mednarodna sejemska prireditev s podrocja graditeljstva v Sloveniji in njeni okolici. Letos sejem ponudbo za dom, gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter urejanje okolice razstavlja na 24.000 kvadratnih metrih razstavnih površin v vseh razpoložljivih dvoranah, še dveh dodatnih montažnih, ter na zunanjih razstavnih površinah. Pod sloganom Kljucne rešitve se na njem z zadnjimi trendi oziroma novostmi predstavlja 585 podjetij iz 33 držav.

V šestih dneh se bo v okviru sejma ...

Vec ?
0

Davek na nepremicnine

Državni zbor je 29. novembra 2013 sprejel Zakon o davku na nepremicnine, ki je zacel veljati 1. januarja 2014. Z uveljavitvijo zakona so koncana dolgoletna prizadevanja za sistemsko ureditev tega podrocja in odpravljene neenakopravne obravnave istovrstnih nepremicnin. Vsi subjekti so tako postavljeni v enakopraven položaj.

V sporocilu za javnost Vlada Republike Slovenije pravi, da je bil dosedanji sistem obracunavanja dajatev od premoženja oziroma nepremicnin v Sloveniji zastarel, neenoten, nekonsistenten, nepregleden in neprilagojen novim ekonomskim razmeram. Glavni problemi so bili razlicno dolocanje ...

Vec ?
0

Najvec stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statisticni regiji

Pogledali smo zacasne podatke Statisticnega urada Slovenije za tretje cetrtletje 2013 in ugotovili, da je bilo v tem obdobju število nacrtovanih gradenj stavb skoraj enako kot v tretjem cetrtletju 2012. Letos je bilo izdanih 843 dovoljenj za gradnjo stavb.

Nacrtovanih za skoraj 2 % manj stanovanj

Z izdajo gradbenih dovoljenj v tretjem cetrtletju 2013 je bila predvidena gradnja 771 stanovanj, to je za skoraj 2 % manj kot v tretjem cetrletju 2012; skoraj vsa nacrtovana stanovanja (99,6 % vseh) bodo zgrajena v ...

Vec ?
0
Page 2 of 4 1234