Projekt ReBirth – pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki

Gradbeni odpadki (ostanki gradbenih materialov pri gradnji ali rušitvi gradbenega objekta, npr. beton, opeka, kovina, suhomontažne plošce, izolativni materiali) v Evropi predstavljajo v povprecju 25-30 % celotne kolicine letno nastalih odpadkov. Zavrženi obremenjujejo okolje, pravilno selekcionirani in predelani pa lahko ponovno postanejo gradbeni material za razlicne aplikacije na podrocju visokih in nizkih gradenj (zlasti na podrocju prometnic). Povsem enako velja za številne inertne in nenevarne industrijske odpadke,denimo za jeklarske žlindre, ki jih je od teh odpadkov kolicinsko najvec. Primeri iz ...

Vec ?
0

Škofjeloški Knauf Insulation je dobil Zlato gazelo 2013

Casopisna družba Dnevnik je oktobra razglasila slovensko gazelo 2013. Finalisti izbora regijske gazele 2013 so bili – podjetja Interseroh, L-Tek Elektronika, Smarteh, Knauf Insulation, Termo-tehnika in GMT.

Zlata gazela 2013, najboljše hitro rastoce podjetje pa je letos postalo, tako je odlocil Svet Gazela za priznanje zlata gazela, škofjeloško podjetje Knauf Insulation, ki izdeluje kameno in stekleno volno. Srebrna gazela 2013 je postal šentjernejski strokovnjak za elektronske komponente podjetje L-Tek Elektronika in bronasta gazela 2013 braslovško podjetje, ki izdeluje toplotne crpalke za ...

Vec ?
0

Prvo Energetsko pisarno je odprl prav JUB

Naš partner fasaderskih in notranjih barv JUB, s katerim odlicno sodelujemo že vec let, je junija tega leta odprl še prvo Energetsko pisarno Srca Slovenije, ki je nastala kot plod partnerskega sodelovanja Obcine Dol pri Ljubljani, družbe JUB in Razvojnega centra Srca Slovenije. Obcanom šestih obcin v obmocju Srca Slovenije (Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Ivancna Gorica, Šentrupert in Mengeš) bo tako v okviru Energetske Pisarne Srca Slovenije ponujala brezplacno energetsko svetovanje pri gradnji in prenovi objektov, ucinkoviti ...

Vec ?
0

Ekosklad v juliju zakljucil sprejem vlog za letošnje leto

Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad, je 19. julija 2013 objavil, da je Javni poziv 18SUB-OB13 Nepovratne financne spodbude obcanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 3/13) zakljucen, ker so zaprošene nepovratne financne spodbude vlagateljev že presegle vsa razpisana sredstva.

Nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev obcanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti stanovanjskih stavb bo predvidoma objavljen v zacetku leta 2014. Pri tem je ...

Vec ?
0

Energetske izkaznice stavbe za zdaj še neobvezne, a priporocljive

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski ucinkovitosti stavbe in s priporocili za povecanje energetske ucinkovitosti. Vsaj do zacetka leta 2014 je prodajalci in najemodajalci še ne bodo potrebovali, saj ne bo zakonsko obvezna, vsekakor pa je priporocljiva, saj takšna izkaznica pokaže tudi, kje so še možne energetske izboljšave. Na ta racun se lahko privarcuje tudi do 20 odstotkov energije.

Energetsko izkaznico stavbe lahko izdelajo neodvisni strokovnjaki (z licenco) na zahtevo stranke, za zdaj po svoji lastni volji, po ...

Vec ?
0
Page 3 of 4 1234