ZPS poziva poslance k sprejemu ureditve Energijske nalepke še v tem mandatu

‘Poslanke in poslance pozivamo, da prisluhnejo argumentom Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), stroke in državljanov, ki so dali jasno sporocilo, da želijo cenovno sprejemljivo in strokovno ustrezno ureditev energijske nalepke,’ so v sporocilu za javnost zapisali ZPS.

Na ZPS menijo, da je ustrezna ureditev energijskih nalepk v Energetskem zakonu nujna, v naspotnem primeru bodo potrošniki z novim letom placevali nerazumno visoke zneske za njihovo izdelavo. Sedanji ureditvi energijskih izkaznic oporeka tudi stroka. Poslanci naj predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona obravnavajo in tudi sprejemejo še pred volitvami.

ZPS poslance opozarja:

Energetski zakon je v delu, ki ureja energetske izkaznice nedorecen, diskriminatoren in predvsem škodljiv za potrošnike:
1. Ker za potrošnike pomeni le novo, dodatno financno breme, ki si ga v krizi težko privošcijo.
2. Ker lastnikom ne daje druge izbire, kot da izkaznice narocijo pri dragih strokovnjakih, ceprav gre le za vnos podatkov, ki jih morajo posredovati sami lastniki stavbe.
3. Ker potrošniki želijo izbiro med merjeno energetsko izkaznico in racunsko energetska izkaznico.

Pereci problem z energetskimi izkaznicami še zdalec ni koncan, ko bo, vas bomo o tem tudi obvestili.

Povzeto po: www.zps.si

0

Add a Comment