Ekosklad v juliju zakljucil sprejem vlog za letošnje leto

Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad, je 19. julija 2013 objavil, da je Javni poziv 18SUB-OB13 Nepovratne financne spodbude obcanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 3/13) zakljucen, ker so zaprošene nepovratne financne spodbude vlagateljev že presegle vsa razpisana sredstva.

Nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev obcanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti stanovanjskih stavb bo predvidoma objavljen v zacetku leta 2014. Pri tem je potrebno poudariti, da se bodo tudi na prihodnjih javnih pozivih Ekosklada nepovratne financne spodbude dodeljevale samo za naložbe, ki ob oddaji vloge še ne bodo izvedene.

0

Add a Comment