Projekt ReBirth – pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki

Gradbeni odpadki (ostanki gradbenih materialov pri gradnji ali rušitvi gradbenega objekta, npr. beton, opeka, kovina, suhomontažne plošce, izolativni materiali) v Evropi predstavljajo v povprecju 25-30 % celotne kolicine letno nastalih odpadkov. Zavrženi obremenjujejo okolje, pravilno selekcionirani in predelani pa lahko ponovno postanejo gradbeni material za razlicne aplikacije na podrocju visokih in nizkih gradenj (zlasti na podrocju prometnic). Povsem enako velja za številne inertne in nenevarne industrijske odpadke,denimo za jeklarske žlindre, ki jih je od teh odpadkov kolicinsko najvec. Primeri iz tujine kažejo, da nekatere razvite države že dolgo uspešno uporabljajo navedene odpadke kot vir surovin. Obstaja tako znanje kot tudi dobra praksa kako optimalno uporabiti te odpadke v gradbeništvu.

Splošni cilj projekta ReBirth je prispevati k višji stopnji recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov ter njihovi povecani uporabi v gradbeništvu. Cilji projekta so:

 • trajna rast recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov,
 • 10 % povecano recikliranje gradbenih odpadkov do leta 2015,
 • 15 % povecano recikliranje inertnih industrijskih odpadkov do leta 2015,
 • 1,5 % prihranek naravnih materialov,
 • zasuk trenda nelegalnega odlaganja gradbenih odpadkov,
 • prispevek k nacionalnem dolgorocnem cilju 70% recikliranja do leta 2020.

Glavna sporocila projekta, v katere verjamemo tudi mi, so:

 • Gradbeni in industrijski odpadki so kakovosten nadomestek naravnih materialov, ki jih uporabljamo pri gradnji in imajo v primerjavi z naravnimi lahko celo boljše lastnosti.
 • Gradbene in industrijske odpadke je treba usmeriti v ponovno uporabo in predelavo!
 • Odpadki obremenjuje okolje, bodisi z odlaganjem na legalnih odlagališcih ali celo na divjih odlagališcih. Naj se odlaganje preusmeri v recikliranje!
 • Ohranimo naravne vire! Prepogosto jih pridobivamo in uporabljamo netrajnostno, kar unicuje naravo.
 • Tehnicni postopki za predelavo gradbenih in industrijskih odpadkov so znani in prakticno preverjeni. Uporabimo jih!
 • Uspešni primeri ekonomskih instrumentov kot so zelena javna narocila, ki podpirajo trajnostni razvoj že obstajajo. Njihovo uporabo v praksi je treba širše uveljaviti.
 • Uporaba odpadkov kot vir surovin je priložnost za razvoj in rast novih okoljskih proizvodov in storitev.

Vir: http://www.re-birth.eu/projekt-rebirth/

0

Add a Comment