Prvo Energetsko pisarno je odprl prav JUB

Naš partner fasaderskih in notranjih barv JUB, s katerim odlicno sodelujemo že vec let, je junija tega leta odprl še prvo Energetsko pisarno Srca Slovenije, ki je nastala kot plod partnerskega sodelovanja Obcine Dol pri Ljubljani, družbe JUB in Razvojnega centra Srca Slovenije. Obcanom šestih obcin v obmocju Srca Slovenije (Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Ivancna Gorica, Šentrupert in Mengeš) bo tako v okviru Energetske Pisarne Srca Slovenije ponujala brezplacno energetsko svetovanje pri gradnji in prenovi objektov, ucinkoviti rabi ter obnovljivih virih energije in jih seznanjala o aktualnih razpisih za sofinanciranje investicij.

Energetska pisarna bo v prostorih JUB Design Studia v Dolu pri Ljubljani odprta vsak torek od 15. do 18. ure.

Interesenti pa bodo lahko izvedeli še, kateri gradbeni materiali so primerni za gradnjo energijsko varcnih hiš, kako objekte izolirati in namestiti okna, izbrati primerno toplotno crpalko in kako pridobiti subvencije, ki jih razpisuje država.

Obcina Dol pri Ljubljani je v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije zacela projekt lokalne samooskrbe že pred leti in je v Sloveniji celo prva obcina, ki je podprla konkreten javno zaseben projekt o energetski oskrbi. V Razvojnem centru Srca Slovenije poudarjajo, da želijo s svetovanjem obcanom na obmocju Srca Slovenije predvsem ozavešcati lokalno prebivalstvo, saj energetsko svetovanje kljub smernicam, ki jih je predpisala država, pri nas doslej še ni zaživelo.

Vsi vpleteni v projekt verjamejo, da je korak izredno pomemben, saj v družbeno okolje prinaša vedno nove razvojne rešitve, ki bodo v casu, ko so potrebe po vecanju energijske varcnosti še posebej izrazite, ljudem še toliko bolj v korist. Obcani Srca Slovenije bodo tako na podlagi tega skupnega sodelovanja, dodatnih izobraževanj in delavnic s prakticnimi prikazi lahko koristili še dodatne ugodnosti v obliki popustov pri nakupu izdelkov za ureditev fasad.

Glamur d.o.o. kot izvajalec in zagovornik energetsko varcnih projektov podpira in aplavdira akciji, ki naj žanje uspehe, saj bomo le tako lahko prijazni tudi do narave.

0

Add a Comment