Sejem Dom 2014 je obiskalo 55.000 ljudi

Zakljucil se je že 53. mednarodni sejem DOM. Odzivi razstavljavcev, letos se je na 24.000 kvadratnih metrih predstavljalo 585 podjetij iz 33 držav, in obiskovalcev so bili zelo pozitivni. Izpricujejo dejstvo, da je najvecji specializirani sejem graditeljstva ne le pri nas, ampak tudi v sosednjih regijah dobro umešcena prireditev in zagotovo vredna vse pozornosti za tiste, ki nacrtujejo sejemski nastop, predvsem pa za potencialne obiskovalce, ki jih zanima karkoli v zvezi z gradnjo, varcevalnimi energetskimi svetovanji ipd. Sejem je v šestih dneh obiskalo 55.000 ljudi.

Kljucne rešitve na brezplacnem svetovanju

Na letošnjem sejmu velja še posebej omeniti obsejemski program s kar 130 predavanji. Za širšo javnost so najbolj zanimiva brezplacna neodvisna individualna svetovanja, ki so potekala vsak dan od 10.00 do 19.00 ure. Svetovalci Gradbenega inštituta in njihovih partnerjev so svetovali, odgovarjali na konkretna vprašanja s podrocja graditeljstva, od izbire in vgradnje stavbnega pohištva, obnove starejših stavb, sistemov ogrevanja, podrocja energije v stavbah in gospodinjstvih, tudi energetske izkaznice, do saniranja objektov za posledicami naravnih nesrec, kot so poplave, plazovi, neurja, potresi, kako do nepovratnih sredstev – subvencij, kredita – pri Eko skladu ipd.

Znak kakovosti v graditeljstvu

Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG), je neobvezni okoljski certifikacijski znak in blagovno storitvena znamka. Oznacuje izdelke, naprave, tehnologije in storitve s podrocja graditeljstva v Sloveniji, ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti, proizvajalec ali izvajalec storitve pa mora zagotoviti kakovost v razvojno-tehnološkem procesu in si prizadevati za poslovno odlicnost. Pri ocenjevanju se preverjajo še okoljski, družbeni in ekonomski vidiki. Zahtevna merila za podelitev priznanja ZKG s podrocja razvojno-tehnoloških dosežkov sta izpolnjevala dva izdelka. Priznanje ZKG je namenjeno le najboljšim na svojem podrocju in tistim, ki za najboljšimi zaostajajo le za 10 odstotkov.

Veljavnost priznanja ZKG velja tri leta od njegove pridobitve s pogojem, da je treba vsako leto ponovno dokazati, da izdelek še vedno izpolnjuje vsa merila, uporabljena pri ocenjevanju. Za oba letošnja dobitnika velja, da si prizadevata za dvig kakovosti in konkurencnosti slovenskih izdelkov, sistematicno izobraževanje zaposlenih in tudi kupcev ter si prizadevata za varovanje okolja in pozitivnemu odnosu v družbenem, naravnem, pravnem in gospodarskem okolju.

Letošnja dobitnika priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu sta:

• EkoBlue biološka cistilna naprava za komunalne odpadne vode z nestalnim dotokom, podjetja ROTO GROUP iz Murske Sobote.

Podjetje je razvilo povsem novo obliko posode iz polietilena, namenjene za cistilno napravo za komunalne odpadne vode z nestalnim dotokom. Novi tip cistilne naprave ima poleg drugacne oblike izboljšane konstrukcijske lastnosti, optimiziran je tudi proizvodni proces. Eko Blue cistilna naprava vsebuje tri povezane rezervoarje iz polietilena. Vsaka komora ima doloceno funkcijo:

prva komora – primarno cišcenje
druga komora – aeracijski prekat z bakterijami na prosto gibajocih nosilcih, ki omogoca njihovo preživetje tudi pri nestalnem dotoku odpadne vode
tretja komora – sekundarno cišcenje z usedalnikom.
Prednosti cistilne naprave so vrtljiv vtok za lažjo montažo, enostavno vzdrževanje, dolga življenjska doba.Podjetje svojim kupcem ponuja celovito storitev: od izdelave, prodaje, tehnicnega svetovanja, distribucije, montaže, servisiranja, poprodajnih storitev in izobraževanja uporabnikov. Podjetje posluje skladno z ISO 9001 in 14001, zaposleni se stalno izobražujejo. Veliko skrb posveca tudi varovanju okolja.

• Drugo priznanje ZKG pa je za leseno okno – AJM IV 90 prejelo podjetje AJM iz Pesnice pri Mariboru.

Podjetje AJM slovi kot uspešen in kakovosten proizvajalec stavbnega pohištva iz PVC in aluminija ter njihove sodobne vgradnje. V letu 2011 je pricelo vzpostavljati proizvodnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva. Dosežek zaznamuje celovit proces od raziskave podatkov o zasnovi lesenih oken in trendov njihovega razvoja ter tehnologije izdelave do oblikovanja lastnih konstrukcijskih rešitev, sistema preskušanj (TRC JUB, ZAG in IFT Rosenheim), zagona redne proizvodnje in dovršenega pristopa k trženju in prodaji. Posebej je pohvalno, da so za preverjanje pravilnosti nacrtovalskih odlocitev uporabili vse tehnike preskušanja, ki so trenutno na trgu, in s pridobljenimi pozitivnimi porocili o preskušanju dokazali, da so na pravi poti pri snovanju nadaljnjih izboljšav lesenega okna in postopkov njegove izdelave.Lesena okna izdelujejo šele dobro leto, zato je obseg izdelave še vedno buticen v primerjavi z ostalo njihovo proizvodnjo oken in vrat. Nacin vgradnje je že utecen in v praksi potrjen, enako prodajne poti in trženje, sistem notranje kontrole in drugi postopki, ki sestavljajo proizvodni krog od obdelave vhodnih surovin do predaje koncnega izdelka v uporabo. Vsi uporabljeni materiali imajo ustrezna porocila o preskušanju in certifikate. Priprava delovnega procesa in obvladovanje proizvodnje poteka v skladu s SIST ISO 9001:2008. Podjetje skrbi za dodatno izobraževanje zaposlenih in podizvajalcev ter njihovo seznanjanje z novostmi pri izdelkih, materialih in nacinih vgradnje.

Vir: www.sejemdom.si

0

Add a Comment