Ekosklad za leto 2013 – ukrepa F in G ter ukrepa A in B

Tudi letos Ekosklad v javnem razpisu ponuja nepovratna financna sredstva za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in za vecjo energijsko ucinkovitost stavb in vecstanovanjskih stavb. Višina sredstev po teh dveh javnih pozivih (vlogi 18SUB-OB13 in 19SUB-OB13) znaša 20.000.000 €.

Vloga 18SUB-OB13 in za vas in nas aktualna ukrepa F in G za stanovanjske stavbe

Najprej nekaj osnovnih zahtev Ekosklada:

- naložba pred oddajo vloge ne sme biti izvedena! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred pricetkom izvajanja del. V nasprotnem primeru vlagatelj ...

Vec ?
0